Γ. Παναγόπουλος: Εκσυγχρονίζουμε την καθαριότητα

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προμηθεύτηκε ένα σύγχρονο press Container για τα οικιακά απορρίμματα και το τοποθέτησε στην παραλία του νησιού μας (πλησίον της πέτρινης στάσης).

Εκσυγχρονίζουμε την υπηρεσία καθαριότητας.
Αλλάζουμε στο σημείο αυτό την εικόνα της παραλίας μας, απομακρύνοντας πια τους πράσινους κάδους απορριμμάτων που βρίσκονταν εκεί.
Δείτε το βίντεο: