Η απόλυτη περιφρόνηση όλων των εξουσιών απέναντι στον πολίτη.

Leave a Reply