ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

image002Το  νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις πρόσφατες Αρχαιρεσίες της 30ης Μαρτίου 2017,
συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Η προκύψασα σύνθεση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος : ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ Λέανδρος   rakintzis
Αντιπρόεδρος : ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Αντώνιος
Γεν. Γραμματέας : ΠΟΥΡΝΑΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΙΛΙΑ ΤζένηAAEAAQAAAAAAAAk4AAAAJGU5MmZhZTAwLTJiYzUtNDUzMi1iNzEzLTVlMDU2ZTFjZjAyMg
Ταμίας : ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος
Μέλος : ΛΥΡΙΝΤΖΗ Καλλιόπη

Μέλος αναπλ. : ΗΛΙΟΥ Δημήτριος
Μέλος αναπλ. : ΨΑΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία

Ας  έχουν  μια  καλή   κ δημιουργική  θητεία.