Νέοι υπολογιστές στο γυμνάσιο Νέου Φαλήρου

Εδώ και 3 μήνες και μετά από έγγραφο της κοινότητάς μας, προς στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του δήμου Πειραιά, εγκαταστάθηκαν 13 νέοι υπολογιστές στο γυμνάσιο Ν. Φαλήρου για το μάθημα της πληροφορικής αξίας  3.100 ευρώ.

Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Δέσποινα Αρβανίτου πρόεδρο της επιτροπής, για την άμεση υλοποίηση του αιτήματός μας.

Για τα παραπάνω μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά κ. Χαράλαμπος Λιακόσταυρος.